Къде да слушате:

Гледната точка на…

Разговори за финанси и животозастраховане.

Аудио проект на Десислава Десева със старт февруари 2021 г. в Пловдив. Форматът на разговорите е подкаст – аудио записи на тема животозастраховане.

Целта на проекта е да представи в свободен разговор с личности от различни професии, националност, местожителство, възраст и социален статус възприятието на темата. Някои от събеседниците ми са ползватели на услугата, а други не я разпознават все още като защита.

Как се роди идеята: През последните години наблюдението ми е, че репутацията на животозастраховането има значителна нужда от подобрение; популярността на темата е ниска, което определя и нивото на общественото доверие към услугите, респективно към консултанта.

Всеки разговор е свободен, без значителна подготовка. Езикът е разбираем и достъпен, а продължителността е такава, каквато създава комфорт на участниците в разговора.

Обратната връзка на всеки един от вас до мен по темата е добре дошла.

Всички разговори от подкаста