Desislava Deseva

Десислава

От 2008г. Десислава Десева работи в сферата на медиите и комуникациите, а именно като маркетинг и PR-експерт за личности, частни и обществени организации. Основните направления, в които Десислава работи са класически PR,  организация на събития, текстове и спонсорски концепции, също така и в управлението на репутацията на обществени личности. По отношение на дигиталните комуникации Десислава ползва подкрепата на партньори с международен опит и портфолио в тази сфера.

 • Магистър „Медии и Комуникации“ и „Италиански език и култура“, Университет Лайпциг.

 • Сертификат „Икономически немски“, TÜV Nord/ГБТИК.

 • Сертификат „Управление на проекти“, „I. Международна абсолвентска академия“, Университет Лайпциг.

 • Писмена и устна комуникация на Английски, Немски, Италиански и Български.

От началото на 2019 г. Десислава Десева е професионален консултант в сферата на Финанси и Животозастраховане към Метлайф Юръп д.а.к. – Клон България.

Leipzig UniversityBDVO Член на Българското дружество за връзки с обществеността

Комуникацията, която оставя следи…

Дейности

Комуникацията има винаги причина и следствие

Маркетинг и PR

 • Комуникационни решения за Вашата дейност: от брифинг, през концепция до реализация.

 • Изграждане на репутация за организации и личности.

 • Текстове.

 • Работа с медии.

 • Организация на събития.

 • Корпоративен дизайн: от лого до Employer Branding.

 • Спонсорски стратегии.

Управление и администриране

 • Преводачески дейности.

 • Правни консултации.

 • Административно консултиране.

 • Подбор на персонал.

 • Вътрешна комуникация.

 • Организация на корпоративни срещи, пресконференции и др.

Digital Services

 • Концепиране и консултиране при изграждането на Вашия уебсайт.

 • Фото- и видеозаснемане.

 • Social media marketing / Content management

 • Community Management.

Препоръки

За Десислава „ентусиазъм“ и „желание за нови знания“ не са чужди думи. По време на съвместната ни работа, Markenbau винаги е ценила нейната готовност да получава нови знания и неотстъпчивостта й пред предизвикателствата.

Различният начин на мислене, позитивната нагласа, както и една необяснимо мотивираща дисциплина и перфекционизъм: това са нещата, с които свързвам Десислава. Надявам се желанието й да коригира комуникацията между хората, и то между различни държави, зарази околните.

Хелия Чавдарова, Херос Вижън, гр. София

Познавам Десислава от студентските й години в Лайпциг: още тогава тя гледаше със широко отворени очи към света и искаше да взима от всичко, което обогатява нейната страст и креативност. През годините работим отново заедно и бих се радвала Деси да намери признание на работата си и в България: тя го заслужава.

Besides being a passionate individual, Desislava has proven herself as responsible professional who is able to present creative ideas and communicate the benefits.

Причина

Разкажете на Вашите целеви групи за своите предимства! Включете в процеса Вашите служители и партньори!
Реагирайте на ситуацията по възможно най-добрия начин!