Животозастраховане: гледната точка на … Ангелина Маркова

Дата на публикуване: 12/02/2021

Достъпът до експертни мнения и висококачествено медицинско обслужване не е обещание за здраве, а само предпоставка за това. 

  1.   Как твоята професия влияе върху гледната ти точка по темата животозастраховане?

Професионалното ми ежедневие ангажира съзнанието ми предимно с числа от всякакъв тип – финансови отчети, вътрешни отчети, бизнес развитие. Но за да предоставя на моите клиенти, международни компании, цялостна картина и посока за бъдещи действие, сглобявам пъзела от всички бизнес активности. 

Всеки работещ бизнес е изправен пред рискове и несигурности, което влияе на вземането на решения. Бъдещето реално погледнато не е предвидимо. Бизнесът обаче е наясно с това, че предстоящите задължения и особено техният размер може да бъдат пагубни за продължаване на дейността. Вземането им предвид, калкулирането на материалното им изражение и възможността за ограничаването им са част от тези стратегическите и актуални теми при едно бизнес планиране. Тази гледна точка, повлияна от професионалния ми път през последните 12 години, прилагам и по темата животозастраховане.

  1.   С какво свързваш животозастраховането и за кои аспекти от твоя живот го намираш за полезно решение?

Животозастраховането свързвам с един пакет от събития, при чието евентуално настъпване се застрахова един бъдещ финансов ресурс. При настъпване на събитие, последвано от лечение и/ или прекъсване на възможност за активен доход в дадени ситуации, застраховането би се явило като един стабилен мост, по който да стъпваш уверено, съсредоточавайки се върху най-важното в момента; без грижите за набавяне на ресурс, които се разпростират извън личността и достигат до семейство и близки. Не всичко можем да застраховаме разбира се и не всичко опира само да финансовия елемент. Що се касае до наличните опции, считам, че е добре да бъдем информирани: за да вземем най-подходящото решение; за да може дисбалансите в нормалния ни ежедневен ритъм да бъдат период от живота ни, през който преминаваме без да се превръщат в окончателна присъда. Достъпът до експертни мнения и висококачествено медицинско обслужване не е обещание за здраве, а само предпоставка за това. 

  1.   Как животът ти извън България повлия на отношението ти към темата?

Със сигурност това, че съм живяла в чужбина и съм дипломиран банков и финансов специалист (застраховането беше част от лекциите ни по време на образованието ми) прави темата много близка до мен, до разбирането ми за нея. Също така животът и професионалният ми път в Германия ми позволиха именно през тази призма на знанието да наблюдавам и практическото приложение на темата сред обществото там: както в професионален, така и в личен аспект.  Животозастраховането, а и застраховането като цяло е много разпространено в западния свят, то е част от местната култура.

  1.   Кои критерии следва при избора си на животозастрахователна услуга?

При вземането на финансови решения с устойчив характер винаги на първо място е свободната наличност на ресурс на ежемесечна база, която мога да планирам в обозрим период от време. Тя предопределя и рамката, в която се движат алтернативите, които стоят като реалистичен избор пред мен, а сред тях избирам съотношение премия – покритие. 

  1.   Според теб има ли подходящ момент в живота ни когато да се обърнем към животозастрахователна компания?

Вземайки пример от западните общества – още с раждането на дете или във възможно най-ранна възраст.

 

  1.   Факторът консултант т.е. човешкият облик от значение ли е за теб при вземането на такова решение и как?

Да, консултантът е от значение. За мен е определящо, дали в случай на събитие имам достъп до избрания консултант. Особено когато говорим за такъв тип събития, в които заради характера на услугата емоцията надделява, е важно да имам увереността, че съм се спряла на човек, който е насреща и ще ми помогне да получа най-добрите напътствия, за да се вземат най-адекватните решения. А аз се спрях на Деси, защото вярвам, че в Деси съм открила този човек.

  1.       Какво би посъветвала един професионален животозастрахователен консултант за работата му/й?

Бих го посъветвала, това което получих от Деси, а именно подхода в консултацията. Когато имаш консултант, който предлага услуги, първото, което очаквам от негова страна е да имам достъп до списъка с тези услуги и еднопосочно да получа аргументи един по един защото точно те са ми необходими.

Индивидуалният подход с внимание и възможността за разбиране нуждите на отсрещната страна са решаващи за мен, най-вече заради доверието, което развивам в разговор. И така, спрямо споделените нужди търся диалог. Тук вече на лице излизат и качествата, които намирам за водещи: дискретността, компетентността, както и професионализма на консултанта. Да успееш в ролята си на консултант да предоставиш избор от решения по споделените от клиента теми, приемайки перспективата на отсрещната страна се постига при наличието на личностни качества и житейски опит.

  1.                 …а един човек, който никога до сега не е срещал с темата защита стандарта на живот?

Интересен въпрос…Защитата стандарта на живот е свързана с финансово-инвестиционното ни планиране и знания – предадени или придобити. На първо място стои жизненият ресурс на всеки един от нас (времето и качеството на живот), без чиято наличност всякакво планиране би се обезсмислило. Ако човек не си е поставял този въпрос и не се е срещал с темата, нека се опитам в следващите изречения да я доближа практично до вас. Съветвам всеки от да се огледа около себе си и помисли какво от това, което вижда в ежедневието си иска да запази като постоянен стандарт и кое от това, което не вижда би искал да прибави; да затвори очи и да се замисли, без излишен страх или паника за възможните препятствия по пътя. Е, за някои от тези фактори, считам, че животозастраховането е от полза, или?!  

 

Ангелина Маркова

Ангелина завършва ЕГ “Пловдив” и продължава висшето си образование в Германия. След 10 години корпоративен опит в сферата на бизнес развитие и финанси в Германия и в България, тя решава да поеме по пътя на предприемачеството. През последните две години Ани се фокусира върху услугите на своята компания, насочени към немски финансови директори и консултантски бутици.   

Защо избрах Ани да открие тази поредица от разговори

След известно време професионален и житейски опит поставих за себе си някои принципи, които имат две цели:

/ да правят живота ми всеки ден по-хубав;

/ да правят хората, с които всеки ден общуват, по-щастливи.

Ако професионалната ми задача не ми доставя удоволствие, не ме развива и не ме прави по-добър човек след приключването й, то тогава тази задача не е необходима за мен. Разговорът с Ангелина е мой избор, защото тя има отношение по темата, желание да общува на живо със своя консултант, разум и воля да се усмихва.

Научете повече за подкаста и слушайте всички разговори тук.

Желая консултация