Кокошката или яйцето: защо да говорим за инвестиции след като имаме спестявания, а не обратното.

Дата на публикуване: 23/08/2020

В самото начало на този материал бих желала да поясня факта, че авторът й в мое лице не е финансист или икономист, а комуникатор: липсата на информация от надеждни източници на български език и обратната връзка на моите клиенти наложи практиката да създавам този тип съдържание.

Говорейки за финансова експертност: този Блог не претендира да е мястото, където да я получите

а/ за да се нарека експерт в каквато и да е област ще работя и трупам знания поне още 10-на години.

б/ таксата за интернет достъп не би била достатъчна, за да получим професионална и експертна консултация.

Всички мои материали обединяват глобален поглед (ползвам избирателно немски източници) и са отражение на комуникацията ми на живо в реални професионални и житейски ситуации през последните 11 год. опит в България. Поради което и съдържанието е изградено на разбираем език с цел да бъде полезно за всеки човек, живеещ в България и запознат с живота тук т.е. от особено значение е реалният поглед над актуалната ситуация ТУК и СЕГА. Това не означава, че материалите не стъпват на глобална информация и поглед в бъдещето, дори напротив: но за ролята ми на комуникатор от огромно значение е придържането към реалността.

Реалността по отношение на Спестяване и Инвестиции е темата на тази статия. Дори и да не ползвате специални приложения, не работите с Office пакет и не следите ежедневно разходите си, съдържанието ще може лесно да бъде прието и дори! приложено на практика.

% Бъдеще

Спестяване и Инвестиране са две понятия, които често биват обърквани едно с друго, замествани или възприемани като взаимна алтернатива. Основните аспекти на различията помежду им са:

  • Къде държите своите средства?
  • Какви са рисковете респективно шансовете?
  • Средствата „стоят“ ли или „растат“?

По-голямата част от населението в Европа държи своите спестявания предимно в банките. Те от своя страна инвестират средствата на своите клиенти в компании, които ги ползват за закупуване на нови машини, оборудване, разработка на продукти. Експертите наричат това инвестиция.

Поглед тук и сега: Вие знаете ли къде инвестира Вашата българска банка средствата, които са лично Ваши и сте й ги доверили? Аз лично не знам..

Как работи спестяването в банка: банката съхранява нашите пари, които ние сме й дали назаем и за което а/ й плащаме „наем“ и б/ й даваме опцията да разполага с парите ни и да „услужва“ на други хора в нужда. Лихвата, която банките в България в момента ни предлагат варира. Всеки от нас би могъл да се информира за това.

Как работи инвестирането: реално това представлява да купим нещо със средствата си, което да ги увеличи с времето.

Опциите за инвестиране са различни: световни акции, ETF, недвижими имоти, инвестиционно злато, криптовалута. Лихвата не е фиксирана, но все пак говорим за растеж на средства.

Пример: Ако инвестирате в 30-те най-големи немски DAX компании, можете да разчитате на годишна доходност от 8,4%; инвестиция в международните MSCI World може да ви донесе 7,1% печалба на годишна база; S&P 500 компаниите могат да донесат дори 9,7 % увеличение на инвестицията ви. (информация към 20.05.2020).

Къде се позиционира Застраховката Живот със спестовен характер: тя комбинира по малко от двете гореописани, като размерът на заделената сума накланя везните към Спестяване или към Инвестиция. Застраховката Живот със спестовен характер предлага:

/ изграждане на навика и дисциплината (у нас и/или у децата ни) да мислим за бъдещето, заделяйки дори и по-малка сума на регулярна база;

/ възможност по ниско-рисков и пасивен начин да имаме доходност от средствата ни (без да е нужно да говорим за инвестиции в размери на 5 цифрени суми);

/да подсигурим близките си: добрите животозастрахователни компании обезщетяват близките в случай на фатално събитие респективно продължават да заделят средствата по договор до навършване на определена възраст на Застрахования.

/ достъп до международните пазари срещу минимална административна такса;

/индивидуален избор на фондовете, в които да инвестираме;

/ личен консултант, който да е на наше разположение за мнение, информация и справка.

/ данъчни облекчения (когато я ползвате от Застрахователно дружество, не от банка).

 

Изборът на % Бъдеще е индивидуален, като ако вземем под внимание следните аспекти решението ни би имало по-благоприятно развитие за нас … и мечтите ни:

/ Доверие: на коя структура/компания/институция/личност имаме доверие?

/ Търпение: …

/ Цел и стратегия: кое беше последното нещо, което си наумихте да постигнете и колко време ви отне?

/ Познания: знаем ли какво правим?

и не на последно място

/ Здрав разум: преценяме ли ситуацията реално или по-скоро не; преценихте ли къде живеете; какво обуславя социалната, политическа и икономическа среда..?

 

… защото Златната кокошка както и всеки един навик, култура и поведение имат нужда от грижи, отношение и време, дори това да са нашите лични средства.

Източници:

http://www.oeconomix.de/

https://fortunalista.de/

Огнян Гуглев

 

Желая консултация

Полезни статии