Добрата компания или защо няма 2-ри шанс за 1-во впечатление

Дата на публикуване: 03/04/2020

Сред дефинициите на английската фраза “being in good company” в online речниците фигурират:

  • „used especially for telling someone not to worry about something”
  • “appearing similar or the same”
  • “to be in a group of congenial, like-minded people”

Чрез тази дефиниция за добра компания лесно можете да запомните някои ключови нюанси при избора на Вашата лична животозастрахователна компания. Как да разпознаем добрата компания в тази сфера? Най-лесният начин е да си зададем въпросите:

  • На каква компания бих доверил грижата за моето здраве?
  • Коя компания би се погрижила за близките ми?
  • Коя компания отговорно би се отнесла към финансите ми?

В България процентът на ползващите животозастрахователни услуги е под 5%. Те са познати сред населението едва от няколко десетилетия и са преминали през различни етапи на развитие. Това несъмнено се отразява на цялостната репутация на бранша.

Сред позитивните влияния върху развитието на Животозастраховането у нас са:

  • Семейните традиции;
  • Опитът на хора, които са ползвали в чужбина подобни услуги;
  • Хора в нашето обкръжение, които работят като консултанти.

…нека се върнем на въпросите, които си зададохме преди малко: дали има думи като „традиции, международен опит, добра репутация“ в отговорите Ви?

Добрата животозастрахователна компания е тази, която от самото начало ще Ви направи добро впечатление и ще Ви вдъхне чувство за надеждност и полезност: надеждност по начина и чрез процесите, през които ще преминете с Вашия личен консултант, за да бъде в последствие компанията полезна за Вас и за близките Ви; за да поеме тя финансовите грижи за Вашия живот и здраве, а Вие да се чувствате спокойни … в нейната компания.

Желая консултация

Полезни статии